Ophalen van lege cartridges

Hoe gaan wij te werk?

Uw aanvraag voor het ophalen van lege cartridges - per telefoon, fax of e-mail - wordt in onze planning opgenomen.
U geeft ons het juiste ophaaladres, naam van een contactpersoon en telefoonnummer alsook een idee van de op te halen hoeveelheid op.
Wij kijken na wanneer wij kunnen langskomen en nadien wordt u de juiste ophaaldatum bevestigd.
De ophaling gebeurt gratis.
Na ophaling worden de cartridges stuk voor stuk gecontroleerd en gesorteerd in onze magazijnen.

Voor alle originele en recycleerbare cartridges, onbeschadigd en die zich in goede staat bevinden, ontvangt u een eerlijke vergoeding.

Wat verstaan wij o.a. onder afval:
linten, tonerbussen, compatibele en reeds hervulde cartridges, enz...

Heeft u nog andere referenties dan deze in de lijst vermeld, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Wij kijken het na en geven u ook hiervoor onze beste vergoedingen.

Belangrijk is ook dat wij door OVAM erkend zijn als ophaler en vervoerder van deze afvalstoffen. Onze erkenning is geldig tot 13.05.2023. Ook krijgt u van elke ophaling een attest toegestuurd dat u kan voorleggen bij een mogelijke controle door OVAM.

De betaling kan uitgevoerd worden naar keuze: ofwel wordt u een chèque toegestuurd, ofwel wordt het bedrag overgeschreven op een rekeningnummer dat u ons opgeeft.

Wij kunnen u bovendien meedelen dat wij reeds ophalingen organiseren vanaf een 25-tal toners/cartridges. Verpakking speelt geen rol. Het gemakkelijkste voor ons is dat u de inkjetcartridges in een doos verzamelt en de lasers in hun originele verpakking terug stopt (betere bescherming tijdens het transport).


Bij elke ophaling zal u een afgetekend "identificatieformulier" voorgelegd worden en vragen wij u om beide exemplaren te willen ondertekenen. Een exemplaar zal u overhandigd worden, het tweede exemplaar kan u ons via onze chauffeur terugbezorgen.

Wij informeren u dat wij enkel staan voor de ophaling van originele en recycleerbare cartridges, onbeschadigd. Wat verstaan wij onder afval en nemen we dus niet mee: linten, tonerbussen, compatibele en reeds hervulde cartridges.

Cartridgepower.be © 2019   Verkoopsvoorwaarden